Koliko kontrole je previše kontrole? (grafički citati)

U prethodnim postovima smo pričali o preteranoj potrebi za kontrolom kod ljudi i o perfekcionizmu. Saznala sam da se puno vas, baš kao i ja, bori (lo) sa nekim od ovih problema, bilo da je to u roditeljstvu, u vezi, na poslu, ili nekim drugim relacijama.

Mi koji smo skloni potrebi za kontrolisanjem života i koji uvek želimo savršene rezultate možda nikad nećemo ni dostići suprotan kraj tog zamišljenog kontinuuma – da budemo relaksirani, “šano dušom” i da nas baš briga za to kakvi će ishodi biti i kakve rezultate će postići ljudi kojima smo delegirali neke aktivnosti. Moguće je da ćemo na smanjenju potrebe za kontrolom čitav život raditi ili ćemo prestati onda kada nađemo zadovoljavajuću meru, koja nas ne koči i koja nam ne kvari odnose sa drugima.

Perfekcionizam i preterana potreba za kontrolom – ima li razlike?

Ono što je možda ostalo nejasno je da li je osoba koja je control freak isto što i perfekcionista? I ako te dve stvari nisu iste, u čemu je onda razlika?

Control freak može biti i perfekcionista, ali to i ne mora biti. Njemu je primarna potreba za kontrolom: sebe, svojih postupaka, drugh ljudi i njihovih postupaka, ishoda. Perfekcionista je usmeren isključivo na rezultate sopstvenih postupaka i svoj zahtev da ti ishodi budu savršeni. Ukoliko perfekcionista ne dobije rezultate kojima je težio, on će to povezati sa sosptvenom vrednošću. Control freak će zbog toga neretko odgovornost pripisati drugim ljudima. On želi da ima kontrolu i nad postupcima drugih ljudi, dok perfekcionista ne ide tako daleko.

Šta vi mislite o razlici između ovakve dve osobe? Da li ste to možda izjednačavali?

Ovde bih za sad zaokružila celu priču oko ljudi sa ovakvim tipom visokih zahteva. A nema lepšeg kraja, nego kada ga vizuelno zaokružimo sa nekim osnovnim zaključcima. Slobodno ih pojedinačno sačuvajte i podelite sa onima kojima mislite da su potrebni.

koliko kontrole NAPREDAK neizvesnost rizici što više zahtevaš kontrolu (1)

Volela bih čuti tvoje mišljenje: