O prvom poljupcu //// About first kiss

Oh, the first kiss… Svi o njemu govore kao o nečemu čega se rado sećaju, nečemu što se više neće ponoviti. Slažem se, ne ponavlja se. Ali, ne po lepom osećanju koje ga ja pratilo, već bih pre rekla po neprijatnosti koju je doneo.   Barem  je moje iskustvo bilo takvo. Uopšte se ne sećam leptirića […]