Kako nastaju deca nasilnici i kako im pomoći?

Puno je nasilja među decom. Iako neki ljudi govore da je toga bilo i ranije, u neko tamo „njihovo vreme“, većina se slaže kako je vršnjačko nasilje među mladima danas u zastrašujućem porastu. Svakodnevno radim sa ovim mladim ljudima i takođe imam utisak da postoji puno nasilja među njima. Ne bavim se merenjem i poređenjem […]