Uslovi korišćenja

Svi tekstovi na sajtu Aleksandra Birta su autorski tekstovi imenovanog autora i zaštićeni su autorskim pravima.

Nikakav sadržaj sa sajta ne sme se reprodukovati, distribuirati, koristiti na drugim sajtovima, štampati, niti na bilo koji drugi način koristiti bez dozvole vlasnice.

Ukoliko želite da objavite neki od tekstova sa ovog sajta molim vas da me kontaktirate za zahtevom, kako bismo se dogovorili o mogućim opcijama i uslovima za objavljivanje tekstova sa ovog sajta.

Ako se sadržaj sa sajta prenosi na neki drugi vebsajt, tekst se prenosi neizmenjen i u celosti, i obavezno je imenovanje autora teksta i postavljanje funkcionalnog linka ka sajtu.

Na primer:

Autor: Aleksandra Birta Ilić ili preuzeto sa: https://www.aleksandrabirta.com

Ukoliko ne ispoštujete ove smernice, zadržavam pravo podnošenja tužbe za kršenje prava intelektualne svojine.

 

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Ovim putem vlasnica bloga Aleksandra Birta odriče se odgovornosti od bilo kakve štete do koje može doći korišćenjem sadžaja ovog bloga.